Rekisteröityminen

Lomaketta käytetään käyttäjätunnusten hakemiseen LVI-tuotetietopankin hallintapalveluun. Käyttäjätunnus on yrityksen käyttäjälle henkilökohtainen. Yrityksellä on ennen käyttäjätunnusten myöntämistä oltava voimassa oleva sopimus LVI-numeroiden käytöstä ja asiakastili LVI-numero Oy:n hallinnoimassa LVI-tuotetietopankissa.
Asiakas*:
Etunimi*:
Sukunimi*:
Sähköposti*:
Puhelin*:
Käyttäjätunnus*:
Palvelukieli*:
Palvelun käyttöehdot: LVI-numeroita hakiessaan hallintapalvelun käyttäjä sitoutuu:

1. Antamaan tuotteista tarvittavat hakemuslomakkeessa ja talotekniikkastandardissa mainitut tuotetiedot. LVI-numero Oy:llä on oikeus muuttaa tuotetietoja voimassa olevan nimeämiskäytännön mukaisesti.

2. Antamaan tuotetta riittävän kattavasti kuvaavat ja vastaavat tuotetiedot.

3. Liittämään tuotteen yhteyteen vähintään yhden tuotetta esittävän tuotekuvan. Kuva tulee liittää tuotteelle joko LVI-numeroa haettaessa tai mahdollisimman nopeasti LVI-numeron myöntämisen jälkeen.

4. Liittämään tuotteen yhteyteen tuotekuvat ja muut tiedostomuotoiset liitteet, joiden käyttöön ei liity sellaisia tekijänoikeusrajoitteita, jotka estäisivät LVI-numero Oy:tä julkaisemasta niitä verkkopalvelussaan tai toimittamaan niitä edelleen sidosryhmiensä käyttöön.

5. Ylläpitämään omia hallintapalvelun käyttäjätunnukseen liittyviä yhteystietoja niiden muuttuessa.

6. LVI-INFO – hallintapalvelun myöntämä käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Salasana on syytä vaihtaa sopivin väliajoin ja tilanteessa, jossa joku toinen henkilö on saattanut nähdä salasanan. LVI-numero Oy saattaa käytön alussa tuntea käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan ja käyttää niitä käyttäjätunnuksen testaamisessa ja käyttäjän opastuksessa.

7. Luopumaan käyttäjätunnusten käytöstä, mikäli hän lopettaa yrityksen palveluksessa tai siirtyy yrityksessä sellaisiin tehtäviin, joissa hänen ei tarvitse ylläpitää tuotetietoja tuotteille, joille on myönnetty LVI-numero.

Käyttöehdot päivätty 17.05.2010
Haetaan yrityksen pääkäyttäjää:
Pääkäyttäjän käyttöehdot:
Sitoudun edellä mainittuihin käyttöehtoihin*: